ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17 800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18 000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Gọi x (đồng) là giá tiền một quả quýt và y (đồng) là giá tiền một quả cam. Điều kiện 
x > 0, y > 0 ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{10x + 7y = 17800\;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} (1)}\\
{12x + 6y = 18000\;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} (2)}
\end{array}} \right.\)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{10x + 7y = 17800}\\
{2x + y = 3000}
\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 800}\\
{y = 1400}
\end{array}} \right.\)

Trả lời: Giá tiền một quả quýt: 800 đồng, một quả cam 1400 đông.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Đức Quang

  Cho abc , , là độ dài ba cạnh một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

  P=4a/(b+c-a)+9b/(a+c-b)+16c(a+b-c)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Linh Thùy
  Cho bất phương trình: √(x-2)×√(9-2x) 2√(9-2x) > 2 √(x-2). 1/Giải bất phương trình đã cho. 2/Tìm nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1