ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC

Tìm quan hệ giữa S và P để hệ phương trình sau có nghiệm:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = S\\
xy = P
\end{array} \right.\)

(S và P là hai số cho trước)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

x, y là nghiệm của phương trình: X2 - SX + P = 0    (1)

(1) có nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta  = {S^2} - 4P \ge 0\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1