YOMEDIA

Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC

Giải phương trình sau \(\frac{{m - 3}}{{x - 4}} = {m^2} - m - 6\) trong mỗi trường hợp sau:

a) m = 3

b) m ≠ 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với m = 3, phương trình nghiệm đúng ∀x ≠ 4

Vậy S = R\{4}

b) Với m ≠ 3, ta có

\(\begin{array}{l}
\frac{{m - 3}}{{x - 4}} = {m^2} - m - 6\\
 \Leftrightarrow \frac{{m - 3}}{{x - 4}} = \left( {m - 3} \right)\left( {m + 2} \right)\\
\frac{1}{{x - 4}} = m + 2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)
\end{array}\)

+ Nếu m ≠ - 2 thì ta được 

\(x - 4 = \frac{1}{{m + 2}} \Leftrightarrow x = 4 + \frac{1}{{m + 2}} = \frac{{4m + 9}}{{m + 2}}\,\,\left( {x \ne 4} \right)\)

+ Nếu m = - 2 thì (1) vô nghiệm.

Vậy m = - 2: S = Ø

m = - 3: S = R\{4}

m ≠ - 2 và m ≠ 3: \(S = \left\{ {\frac{{4m + 9}}{{m + 2}}} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sam sung

  x + y = 7 - xy

  {

  49 - 16xy + (xy) ² = 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần
  Bài 18 (SBT trang 76)

  Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm ?

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}3x+2y=9\\mx-2y=2\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}2x-my=5\\x+y=7\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)