YOMEDIA

Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC

Cho một mạch điện kín. Biết R= 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, Ivà I3 là cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có hệ phương trình ẩn I1, I2, I3:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{I_1} = {I_2} + {I_3}}\\
{{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U}\\
{{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3}}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{I_1} - {I_2} - {I_3} = 0}\\
{0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6}\\
{0,36{I_2} - 0,45{I_3} = 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{I_1} \approx 1,33A}\\
{{I_2} \approx 0,74A}\\
{{I_3} \approx 0,59A}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)