ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3.29 trang 74 SBT Toán 10

Giải bài 3.29 tr 74 SBT Toán 10

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi.

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
3{x_1} + 4{x_2} - 5{x_3} = 12\\
 - 4{x_1} + 2{x_2} + 7{x_3} = 7\\
5{x_1} + 6{x_2} - 4{x_3} = 12
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
0,3x - 4,7y + 2,3z = 4,9\\
 - 2,1x + 3,2y + 4,5z = 7,6\\
4,2x + 2,7y + 3,7z = 5,7
\end{array} \right.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\left( {{x_1};{x_2};{x_3}} \right) \approx \left( { - 2,52;3,2; - 1,35} \right)\)

b) \(\left( {x;y;z} \right) \approx \left( { - 0,29; - 0,22;1,71} \right)\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.29 trang 74 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1