YOMEDIA

Bài tập 3.38 trang 76 SBT Toán 10

Giải bài 3.38 tr 76 SBT Toán 10

Một số có ba chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 17 và dư 5. Nếu đổi hai chữ số hàng chục và hàng trăm cho nhau thì được số mới mà chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 30 và dư là 4. Nếu đổi hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số mới này cho nhau thì được một số mà chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 34 và dư là 3. Vậy số đã cho ban đầu là:

A. 172          B. 296

C. 124          D. 587

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi ba chữ số của số đó theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là a, b, c (0 < a ≤ 9; 0 ≤ b, c ≤ 9). Ta được hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
100a + 10b + c = 17\left( {a + b + c} \right) + 5\\
10a + 100b + c = 30\left( {a + b + c} \right) + 4\\
a + 100b + 10c = 34\left( {a + b + c} \right) + 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 1\\
b = 2\\
c = 4
\end{array} \right.\)

Đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.38 trang 76 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương Khanh

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2=xy+x+y\\x^2-y^2=3\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thúy ngọc

  \(\begin{cases} 4xy +4(x^2+y^2)+\frac{3}{(x+y)^2}=7\\2x+\frac{1}{x+y}=1\end{cases}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)