YOMEDIA

Bài tập 3.31 trang 74 SBT Toán 10

Giải bài 3.31 tr 74 SBT Toán 10

Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
3x + 2y = 9\\
mx - 2y = 2
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - my = 5\\
x + y = 7
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
3x + 2y = 9\\
mx - 2y = 2
\end{array} \right. \Rightarrow \left( {m + 3} \right)x = 11\)

Phương trình cuối vô nghiệm khi m = -3.

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi m = -3.

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - my = 5\\
x + y = 7
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x - my = 5\\
2x + 2y = 14
\end{array} \right. \Rightarrow \left( {m + 2} \right)y = 9\)

Phương trình cuối vô nghiệm khi m = -2.

Vậy với m = - 2 hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.31 trang 74 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)