ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3.26 trang 73 SBT Toán 10

Giải bài 3.26 tr 73 SBT Toán 10

Một công ti có 85 xe chở khách gồm hai loại, xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả số xe đó, tối đa công ti chở một lần được 445 khách. Hỏi công ti đó có mấy xe mỗi loại?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi x là số xe 4 chỗ, y là số xe 7 chỗ. Điều kiện x và y nguyên dương.

Ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 85\\
4x + 7y = 445
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 50\\
y = 35
\end{array} \right.\)

(thỏa mãn điều kiện của bài toán).

Vậy công ty có 50 xe 4 chỗ và 35 xe 7 chỗ.

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.26 trang 73 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1