YOMEDIA

Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC

Giải và biện luận các phương trình (m, a và k là tham số)
a) \(\left| {mx - x + 1} \right| = \left| {x + 2} \right|\)

b) \(\frac{a}{{x + 2}} + \frac{1}{{x - 2a}} = 1\)

c) \(\frac{{mx - m - 3}}{{x + 1}} = 1\)

d) \(\frac{{3x + k}}{{x - 3}} = \frac{{x - k}}{{x + 3}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\left| {mx - x + 1} \right| = \left| {x + 2} \right|\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{mx - x + 1 = x + 2}\\
{mx - x + 1 =  - x - 2}
\end{array}} \right.
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\left( {m - 2} \right)x = 1}\\
{mx =  - 3}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

 • Với m = 2: \(S = \left\{ { - \frac{3}{2}} \right\}\)
 • Với m = 0: \(S = \left\{ { - \frac{1}{2}} \right\}\)
 • Với m ≠ 0 và m ≠ 2: \(S = \left\{ {\frac{1}{{m - 2}}; - \frac{3}{m}} \right\}\)

b) Điều kiện: x ≠ 2 và x ≠ 2a

Ta có: \(\frac{a}{{x - 2}} + \frac{1}{{x - 2a}} = 1\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow a\left( {x - 2a} \right) + x - 2\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x - 2} \right)\left( {x - 2a} \right)
\end{array}\\
{{x^2} - 3\left( {a + 1} \right)x + 2{{\left( {a + 1} \right)}^2} = 0}\\
{\Delta  = 9{{\left( {a + 1} \right)}^2} - 8{{\left( {a + 1} \right)}^2} = {{\left( {a + 1} \right)}^2}}
\end{array}\)

Phương trình có hai nghiệm là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_1} = \frac{{3\left( {a + 1} \right) + a + 1}}{2} = 2a + 2\\
{x_2} = \frac{{3\left( {a + 1} \right) - \left( {a + 1} \right)}}{2} = a + 1
\end{array} \right.\)

Kiểm tra điều kiện:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x_1} \ne 2\\
{x_1} \ne 2a
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2a + 2 \ne 2\\
2a + 2 \ne 2a
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a \ne 0\\
2 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow a \ne 0
\end{array}\)

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_2} \ne 2\\
{x_2} \ne 2a
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a + 1 \ne 2\\
a + 1 \ne 2a
\end{array} \right. \Leftrightarrow a \ne 1\)

Vậy

 • a = 0 thì S = {1}
 • a = 1 thì S = {4}
 • a ≠ 0 và a ≠ 1 thì S = {2a + 2;a + 1}

c) Điều kiện: x ≠ -1 thì phương trình tương đương với:

mx – m – 3 = x + 1 ⇔ (m – 1)x = m + 4    (1)

 • Nếu m = 1 thì 0x = 5 phương trình vô nghiệm
 • Nếu m ≠ 1 thì (1) có nghiệm \(x = \frac{{m + 4}}{{m - 1}}\)

\(x = \frac{{m + 4}}{{m - 1}}\) là nghiệm của phương trình đã cho 

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \frac{{m + 4}}{{m - 1}} \ne  - 1\\
 \Leftrightarrow m + 4 \ne  - m + 1\\
 \Leftrightarrow m \ne  - \frac{3}{2}
\end{array}\)

Vậy:

+ Với \(\left\{ \begin{array}{l}
m \ne  - \frac{3}{2}\\
m \ne 1
\end{array} \right.\): 

\(S = \left\{ {\frac{{m + 4}}{{m - 1}}} \right\}\)

+ Với \(\left[ \begin{array}{l}
m =  - \frac{3}{2}\\
m = 1
\end{array} \right.\): \(S = \emptyset \)

d) Điều kiện: \(x \ne  \pm 3\)

Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{{3x + k}}{{x - 3}} = \frac{{x - k}}{{x + 3}}}\\
{ \Rightarrow \left( {3x + k} \right)\left( {x + 3} \right) = \left( {x - k} \right)\left( {x - 3} \right)}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} + \left( {k + 6} \right)x = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( n \right)}\\
{x =  - k - 6}
\end{array}} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Kiểm tra điều kiện:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \ne 3}\\
{x \ne  - 3}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{ - k - 6 \ne 3}\\
{ - k - 6 \ne  - 3}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{k \ne  - 9}\\
{k \ne  - 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Vậy:

 • k = - 3 hoặc k = - 9 thì S = {0}
 • k ≠ - 3 hoặc k ≠ - 9 thì S = {0, - k, -6}

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • truc lam
  Bài 13 (SBT trang 76)

  Một công ty có 85 xe chở khách gồm hai loại xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả số xe đó, tối đa công ty chở một lần được 445 khách. Hỏi công ty đó có mấy xe mỗi loại ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Chai Chai
  Bài 12 (SBT trang 75)

  Giải các hệ phương trình :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}5x+3y=-7\\2x-4y=6\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}7x+14y=17\\2x+4y=5\end{matrix}\right.\)

  c) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2}{5}x+\dfrac{3}{7}y=\dfrac{1}{3}\\\dfrac{5}{3}x-\dfrac{5}{7}y=\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)

  d) \(\left\{{}\begin{matrix}-0,2x+0,5y=1,7\\0,3x+0,4y=0,9\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)