YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5 349 000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5 600 000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5 259 000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Gọi x, y, z lần lượt là giá tiền mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy (0 < x, y, z < 5259000; x, y, z tính bằng đồng).

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{12x + 21y + 18z = 5349000}\\
{16x + 24y + 12z = 5600000}\\
{24x + 15y + 12z = 5259000}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x + 7y + 6z = 1783000\\
4x + 6y + 3z = 1400000\\
8x + 5y + 4z = 1753000
\end{array} \right.} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 98000}\\
{y = 125000}\\
{z = 86000}
\end{array}} \right.\)

Vậy:

Giá bán mỗi áo là: 98000 đồng

Giá bán mỗi quần là: 125000 đồng

Giá bán mỗi váy là: 86000 đồng

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 3.26 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.27 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.28 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.29 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.30 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.31 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.32 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.33 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.34 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.35 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.36 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.37 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.38 trang 76 SBT Toán 10

Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 27 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 33 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 36 trang 96 SGK Toán 10 NC

Bài tập 37 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 38 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 39 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 42 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 43 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 45 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 46 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 48 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 49 trang 100 SGK Toán 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF