ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5 349 000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5 600 000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5 259 000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Gọi x, y, z lần lượt là giá tiền mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy (0 < x, y, z < 5259000; x, y, z tính bằng đồng).

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{12x + 21y + 18z = 5349000}\\
{16x + 24y + 12z = 5600000}\\
{24x + 15y + 12z = 5259000}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x + 7y + 6z = 1783000\\
4x + 6y + 3z = 1400000\\
8x + 5y + 4z = 1753000
\end{array} \right.} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 98000}\\
{y = 125000}\\
{z = 86000}
\end{array}} \right.\)

Vậy:

Giá bán mỗi áo là: 98000 đồng

Giá bán mỗi quần là: 125000 đồng

Giá bán mỗi váy là: 86000 đồng

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1