ADMICRO

Bài tập 3.32 trang 74 SBT Toán 10

Giải bài 3.32 tr 74 SBT Đại số 10

Hệ phương trình sau có nghiệm là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 5y =  - 1\\
3x + 4y = 7
\end{array} \right.\)

A. \(x = \frac{{15}}{{23}},y = \frac{{ - 21}}{{23}}\)

B. \(x =  - \frac{4}{3},y =  - \frac{1}{3}\)

C. \(x = \frac{{31}}{{23}},y = \frac{{17}}{{23}}\)

D. x = 2, y = 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.32 trang 74 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)