ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} 7x - 5 y = 9 & \\ 14x - 10y = 10& \end{matrix}\right.\). Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Do \(\frac{7}{{14}} = \frac{{ - 5}}{{ - 10}} \ne \frac{9}{{10}} \Rightarrow \) hệ phương trình vô nghiệm

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1