Bài tập 1 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} 7x - 5 y = 9 & \\ 14x - 10y = 10& \end{matrix}\right.\). Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Do \(\frac{7}{{14}} = \frac{{ - 5}}{{ - 10}} \ne \frac{9}{{10}} \Rightarrow \) hệ phương trình vô nghiệm

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 68 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hệ phương trình nào sau đây có  vô số nghiệm?

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x + y = 1\\
   x - 2y = 0
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   2x - y = 1\\
    - 4x + 2y =  - 2
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
    - 3x + y = 1\\
   x + 2y = 0
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   4x + y = 3\\
   x + 2y = 7
   \end{array} \right.\)

Được đề xuất cho bạn