YOMEDIA

Bài tập 3.36 trang 75 SBT Toán 10

Giải bài 3.36 tr 75 SBT Toán 10

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{3x - y - 2z = \frac{1}{2}}\\
{ - 2x + 2y + 3z = \frac{{17}}{6}}\\
{x + 3y - z = \frac{4}{3}}
\end{array}} \right.\) có nghiệm là:

A. \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {\frac{4}{3};\frac{1}{2};\frac{3}{2}} \right)\)

B. \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {\frac{{ - 1}}{3};\frac{4}{3};\frac{1}{2}} \right)\)

C. \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {\frac{1}{2};\frac{{ - 1}}{3};\frac{{ - 3}}{2}} \right)\)

D. \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {\frac{{ - 4}}{3};\frac{{ - 1}}{2};\frac{2}{3}} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.36 trang 75 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  Giải hệ PT đối xứng loại 2:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^2y+2=y^2\\xy^2+2=x^2\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  An Nhiên

  Giải hệ phương trình :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x\left(x+2\right)\left(2x+y\right)=9\\x^2+4x+y=6\end{matrix}\right.\)

  Thanks nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)