YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong một xí nghiệp may có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Gọi số áo ở tháng thứ nhất của hai dây chuyền một và hai may được lần lượt là x, y (0

Theo bài ra: x + y = 930   (1)

Do tháng thứ hai tăng năng suất, dây chuyền một tăng 18%, dây chuyền hai tăng 15% nên đã may được 1083 áo, vậy:

\(\frac{{118}}{{100}}x + \frac{{115}}{{100}}y = 1083\,\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 930 &  &  & (1)\\
\frac{{118}}{{100}}x + \frac{{115}}{{100}}y = 1083 & (2)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 930 - y\\
118x + 115y = 108300
\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 930 - y\\
118(930 - y) + 115y = 108300
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 450\\
y = 480
\end{array} \right.\)

Vậy: Tháng thứ nhất dây chuyền một may được 450 áo

Tháng thứ nhất dây chuyền hai may được 480 áo.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 3.26 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.27 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.28 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.29 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.30 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.31 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.32 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.33 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.34 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.35 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.36 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.37 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.38 trang 76 SBT Toán 10

Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 27 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 33 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 36 trang 96 SGK Toán 10 NC

Bài tập 37 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 38 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 39 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 42 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 43 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 45 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 46 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 48 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 49 trang 100 SGK Toán 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON