ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong một xí nghiệp may có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Gọi số áo ở tháng thứ nhất của hai dây chuyền một và hai may được lần lượt là x, y (0

Theo bài ra: x + y = 930   (1)

Do tháng thứ hai tăng năng suất, dây chuyền một tăng 18%, dây chuyền hai tăng 15% nên đã may được 1083 áo, vậy:

\(\frac{{118}}{{100}}x + \frac{{115}}{{100}}y = 1083\,\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 930 &  &  & (1)\\
\frac{{118}}{{100}}x + \frac{{115}}{{100}}y = 1083 & (2)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 930 - y\\
118x + 115y = 108300
\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 930 - y\\
118(930 - y) + 115y = 108300
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 450\\
y = 480
\end{array} \right.\)

Vậy: Tháng thứ nhất dây chuyền một may được 450 áo

Tháng thứ nhất dây chuyền hai may được 480 áo.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1