YOMEDIA

Bài tập 3 trang 59 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC có \(\widehat{A}= 120^0\) cạnh b = 8cm và c = 5cm. Tính cạnh a, và góc \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\) của tam giác đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Bài 3 được mô phỏng như hình vẽ sau và cách tính toán cũng khá đơn giản.

Áp dụng định lý cosin vào tam giác ABC, ta có:
\({a^2} = {8^2} + {5^2} - 2.8.5.\cos {120^o} = 129\)

\(\Rightarrow a = \sqrt {129} \approx 11,35(cm)\)

Ta có thể tính góc B theo định lí cosin:

\(\cos B = \frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}} = \frac{{129 + 25 - 64}}{{2.5.\sqrt {129} }} \approx 0,794\)

\(\widehat{B}=37,48^o\)

\(\widehat{C}=180^o-\widehat{A}-\widehat{B}=22,52^o\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>