ADMICRO
VIDEO

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Chứng minh rằng trong một hình bình hành, tổng bình phương các cạnh bằng tổng bình phương của hai đường chéo.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Áp dụng công thức tính trung tuyến AO trong tam giác ABD, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{A{O^2} = \frac{{A{B^2} + A{D^2}}}{2} - \frac{{B{D^2}}}{4}}\\
{ \Leftrightarrow 4A{O^2} = 2\left( {A{B^2} + A{D^2}} \right) - B{D^2}}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow A{C^2} + B{D^2} = 2\left( {A{B^2} + A{D^2}} \right)\\
 = A{B^2} + A{D^2} + D{C^2} + B{C^2}
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON