ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Giải tam giác ABC, biết

a) c = 14, A = 600, B = 400;                   

b) b = 4,5; A = 300, C = 750;

c) c = 35, A = 400, C = 1200;  

d) a = 137,5; B = 830, C=570.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có C = 1800−600−400 = 800

Áp dụng định lí sin:  

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = \frac{{14}}{{\sin {{80}^0}}}\\
 \Rightarrow a = \frac{{14}}{{\sin {{80}^0}}}.\sin {60^0} \approx 12,3
\end{array}\\
{b = \frac{{14}}{{\sin {{80}^0}}}.\sin {{40}^0} \approx 9,1}
\end{array}\)

b) Ta có B = 1800−300−750 = 750

Áp dụng định lí sin:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = \frac{{4,5}}{{\sin {{75}^0}}}\\
 \Rightarrow a = \frac{{4,5}}{{\sin {{75}^0}}}.\sin {30^0} \approx 2,3
\end{array}\\
{c = \frac{{4,5}}{{\sin {{75}^0}}}.\sin {{75}^0} = 4,5}
\end{array}\)

c) Ta có B = 1800−1200−400 = 200

Áp dụng định lí sin:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = \frac{{35}}{{\sin {{120}^0}}}\\
 \Rightarrow a = \frac{{35}}{{\sin {{120}^0}}}.\sin {40^0} \approx 26
\end{array}\\
{b = \frac{{35}}{{\sin {{120}^0}}}.\sin {{20}^0} \approx 13,8}
\end{array}\)

d) Ta có A = 1800−830−570 = 400

Áp dụng định lí sin:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = \frac{{137,5}}{{\sin {{40}^0}}}\\
 \Rightarrow b = \frac{{137,5}}{{\sin {{40}^0}}}.\sin {83^0} \approx 212,3
\end{array}\\
{c = \frac{{137,5}}{{\sin {{40}^0}}}.\sin {{57}^0} \approx 179,4}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)