YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.40 trang 102 SBT Hình học 10

Giải bài 2.40 tr 102 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC biết cạnh c = 35cm, góc A = 40ο, góc C = 120ο. Tính các cạnh a, b và góc B

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\widehat B = {180^0} - \left( {\widehat A + \widehat C} \right) = {180^0} - \left( {{{40}^0} + {{120}^0}} \right) = {20^0}\)Theo định lí sin ta có: 

Theo định lí sin ta có:
\(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = \frac{{35}}{{\sin {{120}^0}}} = \frac{{70\sqrt 3 }}{3} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = \frac{{70\sqrt 3 }}{3}\sin A \approx 26\left( {cm} \right)\\
b = \frac{{70\sqrt 3 }}{3}\sin B \approx 14\left( {cm} \right)
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.40 trang 102 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF