YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.43 trang 103 SBT Hình học 10

Giải bài 2.43 tr 103 SBT Hình học 10

Giả sử chúng ta cần đo chiều cao CD của một cái tháp với C là chân tháp, D là đỉnh tháp. Vì không thể đến chân tháp được nên từ hai điểm A, B có khoảng cách AB = 30 m sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng người ta đo được các góc CAD = 43ο, CBD = 67ο (h.2.18). Hãy tính chiều cao CD của tháp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Muốn tính chiều cao CD của tháp, trước hết ta hãy tính góc ADB

ADB = 67ο - 43ο = 24ο

Theo định lí sin đối với tam giác ABD ta có:

Trong tam giác vuông BCD ta có:

sin 67ο = \(\frac{{CD}}{{BD}}\)

⇒ CD = BD.sin 67ο ≈ 50,03. sin 67ο

Hay CD ≈ 46,30(m)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.43 trang 103 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF