YOMEDIA

Bài tập 2 trang 59 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC biết các cạnh a = 52, 1cm; b = 85cm và c = 54cm. Tính các góc \(\widehat{A}\), \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

với bài số 2 này, chúng ta sẽ sử dụng định lý cosin để tính các góc của tam giác ABC

Áp dụng định lý cosin vào tam giác ABC ta có:

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\)

\(cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\)

\(\Leftrightarrow \cos A = \frac{{{{85}^2} + {{54}^2} - {{52,1}^2}}}{{2.85.54}}\)

\(\Leftrightarrow cosA\approx 0,81\Rightarrow \widehat{A}\approx 36^o\)

Và làm tương tự, ta cũng có:

\(cosC\approx 0,79\Rightarrow \widehat{C}\approx 37,5^o\)

\(\Rightarrow \widehat{B}\approx 106,5^o\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 59 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>