YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 59 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm

a) Tam giác đó có góc tù không? 

b) Tính độ dài đường trung tuyến MA của tam giác ABC đó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Với bài 6. chúng ta sẽ vẽ hình, dùng công thức để tính toán kiểm tra lại hình bằng tính toán và hình vẽ đó

Câu a:

Ta thấy rằng:

\({c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab\cos C\)

\(\Rightarrow \cos C = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{2ab}} = \frac{{{8^2} + {{10}^2} - {{13}^2}}}{{2.8.10}} = - \frac{1}{{32}} < 0\)

\(\widehat{C}\approx 91,79^o\)

nên góc C là góc tù. Vậy tam giác ABC tù tại C

Câu b:

Áp dụng công thức tính đường trung tuyến, ta có:

\(A{M^2} = \frac{{A{B^2} + A{C^2}}}{2} - \frac{{B{C^2}}}{4} = \frac{{{{13}^2} + {{10}^2}}}{2} - \frac{{{8^2}}}{4}\)

\(\Rightarrow AM \approx 10,88\left( {cm} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 59 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1