YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.41 trang 102 SBT Hình học 10

Giải bài 2.41 tr 102 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC biết các cạnh a = 7cm, b = 23cm, góc C = 130ο. Tính cạnh c, góc A, góc B

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo định lí cô sin ta có:

c2 = a2 + b2 - 2ac.cosC = 72 + 232 - 2.7.23.cos130ο ≈ 785 ⇒ c ≈ 28 (cm).

Theo định lí sin ta có:

\(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{c}{{\sin C}} \Rightarrow \sin A = \frac{{a\sin C}}{c} = \frac{{7\sin {{130}^0}}}{{28}} \approx 0,1915\)

Vậy \(\widehat A \approx {11^0}2'\)

\(\widehat B = {180^0} - \left( {\widehat A + \widehat C} \right) \approx {180^0} - \left( {{{11}^0}2' + {{130}^0}} \right) = {38^0}58'\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.41 trang 102 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF