YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 60 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 60 sách GK Toán Hình lớp 10

Muốn đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao h = 1,3 m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A1, B1, cùng thẳng  hàng với Cthuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được \(\widehat{DA_1C_1}=49^0,\widehat{DB_1C_1}=35^0\).

Tính chiều cao của  CD của tháp đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Với bài 11, chúng ta sẽ mô tả lại hình vẽ và dùng các định lý về tam giác để tìm ra chiều cao của tháp.

Xét tam giác DA1B1 ta có:

\(\widehat{DA_1B_1}=180^o-49^o=131^o\)

\(\widehat{A_1DB_1}=180^o-131^o-35^o=14^o\)

Áp dụng định lí cô sin vào tam giác DA1B1 ta có:

\(\frac{{\sin D{B_1}{A_1}}}{{D{A_1}}} = \frac{{\sin {A_1}D{B_1}}}{{{A_1}{B_1}}} \Rightarrow D{A_1} = \frac{{{A_1}{B_1}.\sin D{B_1}{A_1}}}{{\sin {A_1}D{B_1}}}\)

\(D{A_1} = \frac{{12.\sin {{35}^o}}}{{\sin {{14}^o}}} = 28,45\left( m \right)\)

\(D{C_1} = D{A_1}.\sin {\rm{D}}{A_1}{C_1} = 28,45.\sin {49^o} \approx 21,47\left( m \right)\)

Vậy chiều cao của tháp là:

\(CD = C{C_1} + D{C_1} = 21,47 + 1,3 \approx 22,77\left( m \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 60 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 9 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 60 SGK Hình học 10

Bài tập 2.29 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.30 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.31 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.32 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.33 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.34 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.35 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.36 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.37 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.38 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.39 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.40 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.41 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.42 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.43 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 2.44 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 15 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 23 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 29 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 30 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 31 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 32 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 34 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 36 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 37 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 38 trang 66 SGK Hình học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON