ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 105 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 105 sách GK Toán ĐS lớp 10

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau

a) \(f(x) = (3x^2 - 10x + 3)(4x - 5);\)

b) \(f(x) = (3x^2 - 4x)(2x^2 - x - 1);\)

c) \(f(x) = (4x^2 - 1)(- 8x^2 + x - 3)(2x + 9);\)

d)  \(f(x) =\frac{(3x^{2}-x)(3-x^{2})}{4x^{2}+x-3}.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a:

Xét tan thức 3x2 - 10x + 3 và nhị thức 4x - 5, rồi lập bảng xét dầu f(x), ta được:

Bảng xét dấu:

Câu b:

Xét tam giác: 3x2 - 4x và 2x2 - x -1, rồi lập bảng xét dấu f(x) là được: 

Bảng xét dấu:

Câu c:

Xét các tam giác 4x2 -1, -8x2 + x -3 và nhị thức 2x + 9. Lập bảng xét dấu f(x), ta được:

Câu d:

Xét các tam thức: 3x2 - x, 3 - x2, 4x2 + x - 3. Lập bảng xét dấu f(x), ta được:

Bảng xét dấu:

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1