Bài tập 2 trang 105 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 105 sách GK Toán ĐS lớp 10

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau

a) \(f(x) = (3x^2 - 10x + 3)(4x - 5);\)

b) \(f(x) = (3x^2 - 4x)(2x^2 - x - 1);\)

c) \(f(x) = (4x^2 - 1)(- 8x^2 + x - 3)(2x + 9);\)

d)  \(f(x) =\frac{(3x^{2}-x)(3-x^{2})}{4x^{2}+x-3}.\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Xét tan thức 3x2 - 10x + 3 và nhị thức 4x - 5, rồi lập bảng xét dầu f(x), ta được:

Bảng xét dấu:

Câu b:

Xét tam giác: 3x2 - 4x và 2x2 - x -1, rồi lập bảng xét dấu f(x) là được: 

Bảng xét dấu:

Câu c:

Xét các tam giác 4x2 -1, -8x2 + x -3 và nhị thức 2x + 9. Lập bảng xét dấu f(x), ta được:

Câu d:

Xét các tam thức: 3x2 - x, 3 - x2, 4x2 + x - 3. Lập bảng xét dấu f(x), ta được:

Bảng xét dấu:

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 105 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: \(\left| {10x - 2{x^2} - 8} \right| = {x^2} - 5x + a\). Giá trị của tham số a là:

  • A. a = 1
  • B. \(a \in \left( {1;{\rm{ }}10} \right)\)
  • C. \(a \in \left[ {4;\frac{{45}}{4}} \right]\)
  • D. \(4 < a < \frac{{43}}{4}\)
 • Phạm Khánh Ngọc
  Bài 56 (SBT trang 124)

  Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x :

  a) \(\dfrac{x^2-mx-2}{x^2-3x+4}>-1\)

  b) \(m\left(m+2\right)x^2+2mx+2>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 55 (SBT trang 123)

   

  Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi \(x\) :

  a) \(5x^2-x+m>0\)

  b) \(mx^2-10x-5< 0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 54 (SBT trang 123)

  Với giá trị nào của tham số m hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện \(x>0,y< 0\) >

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x-\left(m^2+m+1\right)y=-m^2-9\\m^4x+\left(2m^2+1\right)y=1\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do
  Bài 53 (SBT trang 123)

  Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt :

  a) \(x^2-2x+m^2+m+3=0\)

  b) \(\left(m^2+m+3\right)x^2+\left(4m^2+m+2\right)x+m=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 52 (SBT trang 123)

  Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt trái dấu :

  a) \(\left(m^2-1\right)x^2+\left(m+3\right)x+\left(m^2+m\right)=0\)

  b) \(x^2-\left(m^3+m-2\right)x+m^2+m-5=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 51 (SBT trang 123)

  Tìm các giá trị của tham số m để các tam thức bậc hai sau có dấu không đổi (không phụ thuộc vào x) :

  a) \(f\left(x\right)=2x^2-\left(m+2\right)x+m^2-m-1\)

  b) \(f\left(x\right)=\left(m^2-m-1\right)x^2-\left(2m-1\right)x+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le
  Bài 50 (SBT trang 123)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}2m-1>0\\m^2-\left(m-2\right)\left(2m-1\right)< 0\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}m^2-m-2< 0\\\left(2m-1\right)^2-4\left(m^2-m-2\right)\le0\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 49 (SBT trang 123)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(2m-1\right)^2-4\left(m^2-m\right)\ge0\\\dfrac{1}{m^2-m}>0\\\dfrac{2m-1}{m^2-m}>0\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(m-2\right)^2-\left(m+3\right)\left(m-1\right)\ge0\\\dfrac{m-2}{m+3}< 0\\\dfrac{m-1}{m+3}>0\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le
  Bài 48 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left(2m-1\right)^2-4\left(m+1\right)\left(m-2\right)\ge0\)

  b) \(m^2-\left(2m-1\right)\left(m+1\right)< 0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 47 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(2m^2-m-5>0\)

  b) \(-m^2+m+9>0\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn