ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.58 trang 122 SBT Toán 10

Giải bài 4.58 tr 122 SBT Toán 10

Giải các bất phương trình (ẩn m) sau:

a) \(2{m^2} - m - 5 > 0\)

b) \( - {m^2} + m + 9 > 0\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(2{m^2} - m - 5 > 0 \Leftrightarrow m < \frac{{1 - \sqrt {41} }}{4} \vee m > \frac{{1 + \sqrt {41} }}{4}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ;\frac{{1 - \sqrt {41} }}{4}} \right) \cup \left( {\frac{{1 + \sqrt {41} }}{4}; + \infty } \right)\)

b) \( - {m^2} + m + 9 > 0 \Leftrightarrow \frac{{1 - \sqrt {37} }}{2} < m < \frac{{1 + \sqrt {37} }}{2}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left( {\frac{{1 - \sqrt {37} }}{2};\frac{{1 + \sqrt {37} }}{2}} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.58 trang 122 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)