ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.72 trang 124 SBT Toán 10

Giải bài 4.72 tr 124 SBT Toán 10

Tập nghiệm của bất phương trình - 3x2 + x + 4 ≥ 0 là:

A. S = ∅

B. S = (-∞; -1] ∪ [\(\frac{4}{3}\); +∞]

C. S = [-1; \(\frac{4}{3}\)]

D. S = (-∞; +∞)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.72 trang 124 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON