ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.57 trang 122 SBT Toán 10

Giải bài 4.57 tr 122 SBT Toán 10

Giải các hệ bất phương trình sau:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} \ge 4\\
{\left( {2x - 1} \right)^2} \le 9
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 3 \le \left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\\
{x^2} - x < 6
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} \ge 4\\
{\left( {2x - 1} \right)^2} \le 9
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 4 \ge 0\\
 - 3 < 2x - 1 < 3
\end{array} \right.\)

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} \ge 4\\
{\left( {2x - 1} \right)^2} \le 9
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 4 \ge 0\\
 - 3 < 2x - 1 < 3
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 3 \le \left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\\
{x^2} - x < 6
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 3x + 1 \ge 0\\
{x^2} - x - 6 < 0
\end{array} \right.\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \in \left( { - \infty ;\frac{{3 - \sqrt 5 }}{2}} \right] \cup \left[ {\frac{{3 + \sqrt 5 }}{2}; + \infty } \right)\\
 - 2 < x < 3
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow x \in \left( { - 2;\frac{{3 - \sqrt 5 }}{2}} \right] \cup \left[ {\frac{{3 + \sqrt 5 }}{2};3} \right)
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.57 trang 122 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)