ADMICRO
VIDEO

Bài tập 57 trang 146 SGK Toán 10 NC

Bài tập 57 trang 146 SGK Toán 10 NC

Tìm các giá trị m để các phương trình có nghiệm:

x2 + (m - 2)x - 2m + 3 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

Δ = (m – 2)2 – 4(-2m + 3) ≥ 0

⇔ m2 + 4m – 8 ≥ 0 

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m \le  - 2 - 2\sqrt 3 \\
m \ge  - 2 + 2\sqrt 3 
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 146 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Le
  Bài 50 (SBT trang 123)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}2m-1>0\\m^2-\left(m-2\right)\left(2m-1\right)< 0\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}m^2-m-2< 0\\\left(2m-1\right)^2-4\left(m^2-m-2\right)\le0\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 49 (SBT trang 123)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(2m-1\right)^2-4\left(m^2-m\right)\ge0\\\dfrac{1}{m^2-m}>0\\\dfrac{2m-1}{m^2-m}>0\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(m-2\right)^2-\left(m+3\right)\left(m-1\right)\ge0\\\dfrac{m-2}{m+3}< 0\\\dfrac{m-1}{m+3}>0\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le
  Bài 48 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left(2m-1\right)^2-4\left(m+1\right)\left(m-2\right)\ge0\)

  b) \(m^2-\left(2m-1\right)\left(m+1\right)< 0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 47 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(2m^2-m-5>0\)

  b) \(-m^2+m+9>0\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF