ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.75 trang 124 SBT Toán 10

Giải bài 4.75 tr 124 SBT Toán 10

Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình mx2 - (2m - 1)x + 1 < 0

A. \(\frac{{4 - 2\sqrt 3 }}{4} < m < \frac{{4 + 2\sqrt 3 }}{4}\)

B. \(4 - 2\sqrt 3  < m < 4 + 2\sqrt 3 \)

C. Không tồn tại m

D. \(\frac{{4 - 2\sqrt 3 }}{4} < m < 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.75 trang 124 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON