ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.73 trang 124 SBT Toán 10

Giải bài 4.73 tr 124 SBT Toán 10

Tìm tập xác định của hàm số

\(y = \sqrt {\frac{{{x^2} + x - 2}}{{{x^2} - 1}}} \)

A. x < -2; x ≤ -2;

B. x ≤ -2; x ≥ -1;

C. x ≤ -2; x ≤ -2;

D. x ≤ -2; -1 < x < 1; x > 1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.73 trang 124 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON