ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.54 trang 122 SBT Toán 10

Giải bài 4.54 tr 122 SBT Toán 10

Giải các bất phương trình sau:

a) \(\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^2} + 3x - 10}} < 0\)

b) \(\frac{{10 - x}}{{5 + {x^2}}} > \frac{1}{2}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^2} + 3x - 10}} < 0 \Leftrightarrow {x^2} + 3x - 10 < 0 \Leftrightarrow  - 5 < x < 2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left( { - 5;2} \right)\)

b) \(\frac{{10 - x}}{{5 + {x^2}}} > \frac{1}{2} \Leftrightarrow 20 - 2x > 5 + {x^2} \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 15 < 0 \Leftrightarrow  - 5 < x < 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left( { - 5;3} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.54 trang 122 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)