ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.74 trang 124 SBT Toán 10

Giải bài 4.74 tr 124 SBT Toán 10

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình mx2 + 2(2m - 1)x + m + 2 = 0 vô nghiệm

A. \(\frac{{3 - \sqrt 6 }}{3} < m < \frac{{3 + \sqrt 6 }}{3}\)

B. Không tồn tại m

C. m < \(\frac{1}{{12}}\)

D. m ≠ 0; m < \(\frac{1}{{12}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.74 trang 124 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON