ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 155 SGK Đại số 10

Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích vì sao ta có:

sin(α +k2 π)=sinα; k ∈ Z

cos(α +k2 π)=cosα; k ∈ Z

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng Oxy, lấy điểm A (1;0)

Điểm M(x;y) với số đo cung \(AM = \alpha \)

\(\begin{array}{l}
y = \sin AM \Rightarrow y = \sin \alpha \\
x = \cos AM \Rightarrow x = \cos \alpha 
\end{array}\)

Mà cung \(AM = \alpha  + k2\pi ,k \in Z\)

Nên \(\begin{array}{l}
\sin \left( {\alpha  + k2\pi } \right) = \sin \alpha ,k \in Z\\
{\rm{cos}}\left( {\alpha  + k2\pi } \right) = \cos \alpha ,k \in Z
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 155 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1