YOMEDIA

Bài tập 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giá trị sin 47π/6 là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{1}{2}\\
{\rm{C}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
{\rm{D}}{\rm{. - }}\frac{1}{2}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(\frac{{47\pi }}{6} = \frac{{48\pi  - \pi }}{6} = 8\pi  - \frac{\pi }{6} \Rightarrow \sin \frac{{47\pi }}{6} =  - \sin \frac{\pi }{6} =  - \frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải
  Bài 26 (SBT trang 195)

  Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau ( không dùng bảng số và máy tính) :

  a) \(\sin40^0,\sin90^0,\sin220^0,\sin10^0\)

  b) \(\cos15^0,\cos0^0,\cos90^0,\cos138^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang
  Bài 24 (SBT trang 195)

  Tồn tại hay không góc \(\alpha\) sao cho :

  a) \(\sin\alpha=-1\)

  b) \(\cos\alpha=0\)

  c) \(\sin\alpha=-0,9\)

  d) \(\cos\alpha=-1,2\)

  e) \(\sin\alpha=1,3\)

  g) \(\cos\alpha=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương
  Bài 23 (SBT trang 195)

  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ?

  a) \(\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=\cos x\)

  b) \(\cos\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=\sin x\)

  c) \(\sin\left(x-\pi\right)=\sin x\)

  d) \(\cos\left(x-\pi\right)=\cos x\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA