ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giá trị sin 47π/6 là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{1}{2}\\
{\rm{C}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
{\rm{D}}{\rm{. - }}\frac{1}{2}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\frac{{47\pi }}{6} = \frac{{48\pi  - \pi }}{6} = 8\pi  - \frac{\pi }{6} \Rightarrow \sin \frac{{47\pi }}{6} =  - \sin \frac{\pi }{6} =  - \frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1