YOMEDIA

Bài tập 13 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 13 tr 157 SGK Đại số 10

Cho cot a=1/2. Giá trị của biểu thức \(B = \frac{{4\sin a + 5\cos a}}{{2\sin a - 3\cos a}}\) là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{1}{{17}}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{5}{9}\\
{\rm{C}}{\rm{.}}1{\rm{3}}\\
{\rm{D}}{\rm{.}}\frac{2}{9}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Chia cả tử và mẫu cho cos a, ta có:

\(B = \frac{{4\tan a + 5}}{{2\tan a - 3}}\). Vì cot a=1/2 nên tan a=2

Suy ra B=13

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA