ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 13 tr 157 SGK Đại số 10

Cho cot a=1/2. Giá trị của biểu thức \(B = \frac{{4\sin a + 5\cos a}}{{2\sin a - 3\cos a}}\) là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{1}{{17}}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{5}{9}\\
{\rm{C}}{\rm{.}}1{\rm{3}}\\
{\rm{D}}{\rm{.}}\frac{2}{9}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Chia cả tử và mẫu cho cos a, ta có:

\(B = \frac{{4\tan a + 5}}{{2\tan a - 3}}\). Vì cot a=1/2 nên tan a=2

Suy ra B=13

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Minh Tuấn
  Bài 31 (SBT trang 196)

  Rút gọn các biểu thức (không dùng bảng số và máy tính)

  a) \(\sin^2\left(180^0-\alpha\right)+\tan^2\left(180^0-\alpha\right).\tan^2\left(270^0+\alpha\right)+\sin\left(90^0+\alpha\right)\cos\left(\alpha-360^0\right)\)

  b) \(\dfrac{\cos\left(\alpha-180^0\right)}{\sin\left(180^0-\alpha\right)}+\dfrac{\tan\left(\alpha-180^0\right)\cos\left(180^0+\alpha\right)\sin\left(270^0+\alpha\right)}{\tan\left(270^0+\alpha\right)}\)

  c) \(\dfrac{\cos\left(-288^0\right)\cot72^0}{\tan\left(-162^0\right)\sin108^0}-\tan18^0\)

  d) \(\dfrac{\sin20^0\sin30^0\sin40^0\sin50^0\sin60^0\sin70^0}{\cos10^0\cos50^0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn
  Bài 30 (SBT trang 196)

  Chứng minh rằng : 

  a) \(\sin\left(270^0-\alpha\right)=-\cos\alpha\)

  b) \(\cos\left(270^0-\alpha\right)=-\sin\alpha\)

  c) \(\sin\left(270^0+\alpha\right)=-\cos\alpha\)

  d) \(\cos\left(270^0+\alpha\right)=\sin\alpha\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu
  Bài 29 (SBT trang 195)

  Tính các giá trị lượng giác của cung \(\alpha\), biết :

  a) \(\sin\alpha=0,6\) khi \(0< \alpha< \dfrac{\pi}{2}\)

  b) \(\cos\alpha=-0,7\) khi \(\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi\)

  c) \(\tan\alpha=2\) khi \(\pi< \alpha< \dfrac{3\pi}{2}\)

  d) \(\cot\alpha=-3\) khi \(\dfrac{3\pi}{2}< \alpha< 2\pi\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 28 (SBT trang 195)

  Cho tam giác ABC. Hỏi tổng \(\sin A+\sin B+\sin C\) âm hay dương ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 27 (SBT trang 195)

  Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

  a) \(\sin110^0\cos130^0\tan30^0\cot320^0\)

  b) \(\sin\left(-50^0\right)\tan170^0\cos\left(-91^0\right)\sin530^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải
  Bài 26 (SBT trang 195)

  Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau ( không dùng bảng số và máy tính) :

  a) \(\sin40^0,\sin90^0,\sin220^0,\sin10^0\)

  b) \(\cos15^0,\cos0^0,\cos90^0,\cos138^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1