ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 10 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 157 SGK Đại số 10

Cho cosα = -√5/3 với π < α < 3π/2 . Giá trị tanα là

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{{ - 4}}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{2}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{C}}{\rm{. - }}\frac{2}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{D}}{\rm{. - }}\frac{3}{{\sqrt 5 }}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\begin{array}{l}
\pi  < a < \frac{3}{2} \Rightarrow \sin a < 0,\tan a > 0\\
\cos a =  - \frac{{\sqrt 5 }}{3} \Rightarrow \sin a =  - \frac{2}{3} \Rightarrow \tan a = \frac{2}{{\sqrt 5 }}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài 10 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1