YOMEDIA

Bài 10 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 157 SGK Đại số 10

Cho cosα = -√5/3 với π < α < 3π/2 . Giá trị tanα là

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{{ - 4}}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{2}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{C}}{\rm{. - }}\frac{2}{{\sqrt 5 }}\\
{\rm{D}}{\rm{. - }}\frac{3}{{\sqrt 5 }}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(\begin{array}{l}
\pi  < a < \frac{3}{2} \Rightarrow \sin a < 0,\tan a > 0\\
\cos a =  - \frac{{\sqrt 5 }}{3} \Rightarrow \sin a =  - \frac{2}{3} \Rightarrow \tan a = \frac{2}{{\sqrt 5 }}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài 10 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu
  Bài 29 (SBT trang 195)

  Tính các giá trị lượng giác của cung \(\alpha\), biết :

  a) \(\sin\alpha=0,6\) khi \(0< \alpha< \dfrac{\pi}{2}\)

  b) \(\cos\alpha=-0,7\) khi \(\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi\)

  c) \(\tan\alpha=2\) khi \(\pi< \alpha< \dfrac{3\pi}{2}\)

  d) \(\cot\alpha=-3\) khi \(\dfrac{3\pi}{2}< \alpha< 2\pi\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 28 (SBT trang 195)

  Cho tam giác ABC. Hỏi tổng \(\sin A+\sin B+\sin C\) âm hay dương ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 27 (SBT trang 195)

  Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

  a) \(\sin110^0\cos130^0\tan30^0\cot320^0\)

  b) \(\sin\left(-50^0\right)\tan170^0\cos\left(-91^0\right)\sin530^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA