YOMEDIA
NONE

Bài tập 64 trang 219 SGK Toán 10 NC

Bài tập 64 trang 219 SGK Toán 10 NC

\(\sin \frac{{{{90}^0}}}{4}{\rm{cos}}\frac{{{{270}^0}}}{4}\) bằng:

(A) \(\frac{1}{2}\left( {1 - \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)\)

(B) \(\frac{1}{2}\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2} - 1} \right)\)

(C) \(\frac{1}{2}\left( {1 + \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)\)

(D) \(\sqrt 2  - 1\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\sin \frac{{{{90}^0}}}{4}{\rm{cos}}\frac{{{{270}^0}}}{4}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\sin {{90}^0} - \sin {{45}^0}} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {1 - \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)
\end{array}\)

Chọn (A)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 219 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON