ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 156 sách GK Toán Đại số 10

Không sử dụng máy tính, hãy tính 

\(\begin{array}{l}
a)\cos \frac{{22\pi }}{3}\\
b)\sin \frac{{23\pi }}{4}\\
c)\sin \frac{{25\pi }}{3} - \tan \frac{{10\pi }}{3}\\
d){\cos ^2}\frac{\pi }{8} - {\sin ^2}\frac{\pi }{8}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
a)\cos \frac{{22\pi }}{3} = \cos \left( {\frac{{21\pi  + \pi }}{3}} \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{3} + 7\pi } \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{3} + \pi  + 6\pi } \right)\\
 = \cos \left( {\frac{\pi }{3} + \pi  + 3.2\pi } \right)\left( {k = 3} \right)\\
 = \cos \left( {\frac{\pi }{3} + \pi } \right) =  - \cos \frac{\pi }{3} =  - \frac{1}{2}\\
b)\sin \frac{{23\pi }}{4} = \sin \left( {\frac{{24\pi  - \pi }}{4}} \right) = \sin \left( {6\pi  - \frac{\pi }{4}} \right) = \sin \left( { - \frac{\pi }{4}} \right) =  - \sin \frac{\pi }{4} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
c)\sin \frac{{25\pi }}{3} - \tan \frac{{10\pi }}{3} = \sin \frac{{24\pi  + 1\pi }}{3} - \tan \left( {\frac{{9\pi  + \pi }}{3}} \right)\\
 = \sin \left( {8\pi  + \frac{\pi }{3}} \right) - \tan \left( {3\pi  + \frac{\pi }{3}} \right)\\
 = \sin \frac{\pi }{3} - \tan \frac{\pi }{3} = \frac{{\sqrt 3 }}{2} - \sqrt 3  =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\)

Đặt \(a = \frac{\pi }{8} \Rightarrow 2a = \frac{\pi }{4}\)

\(\begin{array}{l}
{\cos ^2}\frac{\pi }{8} = \frac{{1 + \cos \frac{\pi }{4}}}{2} = \frac{{2 + \sqrt 2 }}{4};{\sin ^2}\frac{\pi }{8} = \frac{{1 - \cos \frac{\pi }{4}}}{2} = \frac{{2 - \sqrt 2 }}{4}\\
 \Rightarrow {\cos ^2}\frac{\pi }{8} - {\sin ^2}\frac{\pi }{8} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 156 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1