YOMEDIA
NONE

Bài tập 63 trang 219 SGK Toán 10 NC

Bài tập 63 trang 219 SGK Toán 10 NC

\(\cos \frac{\pi }{{12}}\cos \frac{{7\pi }}{{12}}\) bằng

(A) \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

(B) \(\frac{{\sqrt 3 }}{4}\)

(C) \(\frac{1}{2}\)

(D) \(-\frac{1}{4}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\cos \frac{\pi }{{12}}\cos \frac{{7\pi }}{{12}}\\
 = \frac{1}{2}\left( {\cos \frac{{2\pi }}{3} + \cos \frac{\pi }{2}} \right) =  - \frac{1}{4}
\end{array}\)

Chọn (D)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 219 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF