YOMEDIA
NONE

Bài tập 66 trang 219 SGK Toán 10 NC

Bài tập 66 trang 219 SGK Toán 10 NC

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:

(A) \(0 \le \alpha  \le \frac{\pi }{2}\)

(B) \( - \frac{\pi }{2} \le \alpha  \le \frac{\pi }{2}\)

(C) \( - \frac{\pi }{2} < \alpha  \le 0\)

(D) Có số nguyên k để \( - \frac{\pi }{2} + k2\pi  < \alpha  < \frac{\pi }{2} + k2\pi \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (D)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 219 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF