ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 157 SGK Đại số 10

Cho a = 5π/6 . Giá trị của biểu thức cos3a + 2cos(π – 3a)sin² (π/4 – 1,5a) là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\frac{1}{4}\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\\
{\rm{C}}{\rm{.0}}\\
{\rm{D}}{\rm{.}}\frac{{2 - \sqrt 3 }}{4}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Vì \(\begin{array}{l}
a = \frac{{5\pi }}{6} \Rightarrow 3a = \frac{{5\pi }}{2} \Rightarrow {\rm{cos}}3a = 0\\
\pi  - 3a = \pi  - \frac{{5\pi }}{2} =  - \frac{{3\pi }}{2}\\
 \Rightarrow {\rm{cos}}\left( {\pi  - 3a} \right) = 0
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1