YOMEDIA
NONE

Bài tập 67 trang 220 SGK Toán 10 NC

Bài tập 67 trang 220 SGK Toán 10 NC

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù thì:

(A) Có số nguyên k để \(\frac{\pi }{2} + k2\pi  < \alpha  < \frac{{3\pi }}{2} + k2\pi \)

(B) \( - \pi  \le \alpha  \le \frac{{ - \pi }}{2}\)

(C) \( - \frac{\pi }{2}   \le \alpha  \le \frac{{3\pi }}{2}  \)

(D) \(\frac{\pi }{2} < \alpha  \le \pi \)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (A)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 220 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON