Nhận biết h2so4,naoh,naso4,nacl

bởi Đan Nguyên 24/04/2019

Câu 1

Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch h2so4,ba(oh)2,hcl.hãy trình bày cách phân biệt 3 dung dịch trên mà chỉ dùng quy tím và chất đầu bài đã cho

Bài 2 cho 8,5g hỗn hợp 2 kim loại cu và zn vào dung dịch hcl loãng dư người ta thu được 2,24 lít khí h2(dktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Bài 3 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau :h2so4,naoh,naso4,nacl.hãy trình bày phương trình hóa học để nhận biết mỗi dung dịch.

Bài 4 cho 13g zn tác dụng với 500ml dung dịch hcl 1m .hãy tính.

A,khối lượng của muối zncl2 sinh ra?

B,thể tích khí hiđrô si h ra ở(đktc)?(cho zn=65,cl=35,5)

Bài 5 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau:h2so4,naoh,na2so4,nacl.hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi ống bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học

Bài 5 cho 23,5 gam kali oxit tác dụng với nước thu được 0,5lít dung dịch kiềm.

a,viết pt hóa học

b,tính nồng độ mol của dung dịch kiềm thu được?

c,tính thể tích dung dịch h2so4 20%,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch baazơ nói trên

Mọi người làm giúp em với. E đang cần gấp.

Câu trả lời (1)

 • Caau1: -Trích mối mẫu 1 ít ,đánh số thứ tự

  - cho các mẫu thử vào dung dịch quỳ tím

  + Quỳ tím hóa đỏ: HCl,H2SO4

  +Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

  - Cho 2 axit vào dung dịch AgNO3

  +mẫu xuất hiện kết tủa trắng-> chất đó là HCl

  pt: HCl + AgNO3-> HNO3 + AgCl

  + không phản ứng: H2SO4

  bởi Lê Nhựt Anh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • minh vương

  Cho a gam CuO tan hoàn toàn trong 200g dd Axit sunfuric 9,8% được dd D.

  a) Xác định a.

  b) Tính C% của dd D.

  c) Người ta nhúng thanh kim loại M (hóa trị II) vào D, chờ cho toàn bộ lương muối phản ứng hết ta lấy thanh kim loại ra rửa nhẹ, lảm khô cân lại ta thấy khối lượng giảm đi 0,2g so vo81i khối lượng thanh kim loại lúc đầu. Biết toàn bộ Cu sinh ra bám vào thành kim loại. Tìm M

 • Suong dem

  Từ KMnO4, NaHCO3, Fe, CuS, NaHSO3, FeS2 và dung dịch HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? Viết phương trình hoá học.

  Khi điều chế các khí trên thường có lẫn hơi nước, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì nên chọn chất nào trong số các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan, H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn. Giải thích (Không cần viết phương trình hoá học).

 • Nguyễn Thủy

  1/ cho 1.6g nhôm tác dụng với dd h2so4 loãng dư thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc

  A/2.016lít B/ 13.44lít

  C/6.72lít C/0.896lít

  2/ cho 5.6 g CaO tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M thể tích dd axit đã lấy lại

  A/ 150ml B/200ml C/100ml D/50ml

  3/ cho 8.8 g sắt và đồng tác dụng vừa đủ với dd HCl 0.5M dư thu được 2.24lít khí đktc

  A/ viết PTTH

  B/ tính thể tích dd HCl đã dùng

  C/tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp đầu

  4/ cho 9.65g kẽm và đồng tác dụng vừa đủ dd HCl 10% thu được 1.12lit khí

  A/ viết PTTH

  B/tinh khối lượng dd HCl đã dùng

  C/ tính% theo khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp đầu

  5/ ngâm 1 lá kẽm trong 32g dd CuOS4 10% cho tới khi kẽm không thể tan được

  A/ Viết PTTH phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì

  B/ tính khối lượng kẽm đã phản ứng

  C/ xác định nồng độ % của dd sau phản ửng

 • May May

  GIÚP MÌNH VỚI NHA MỌI NGƯỜI!!!

  1, Từ Na, H2O, Fe2O3, S, O2, em hãy viết phương trình phản ứng điều chế Fe(OH)3 (hay là Fe(OH)2 gì đó mình không nhớ nữangaingung ).

  2, Từ Cu đem nung nóng trong không khí một thời gian được chất rắn X. Hòa tan X bằng H2SO4 đặc nóng được dung dịch Y và khí Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch KOH được kết tủa T. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  3, Cho 2,8g CaO vào nước được dd A. dd A đã hấp thụ hoàn toàn 1,68l khí CO2 (đktc) . Hãy cho biết khối lượng kết tủa tạo thành. (đáp án: 2,5g)

 • Bánh Mì

  Bằng PTHH hãy nhận biết 4 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 4 chất sau: CH4, C2H4, H2, CO2. Viết PTHH nếu có

 • Phong Vu

  Câu 1 Xác định A,B,C hoàn thành và viết phương trình cho sơ đồ phản ứng sau:

  FeCl3 ↔ A C → FeCl3

  ↓ ↑

  B →

  Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm kim loại R hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch gồm 2 muối có tổng khối lượng 46,2g và 8,96 lít khí ở đktc. Xác định kim loại R

  Câu 3: Cho 4,64 g hỗn hợp 3 kim loại Cu,Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2g khí H2 và 0,64g chất rắn không tan.

  Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên

  Câu 4: Giải thích hiện tượng và nêu tác hại của mưa axit, viets các phương trình hóa học xảy ra.

  Câu 5:

  a, Khí CO2 có lẫn khí CO và O2. Hãy trình bày phương pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.

  b, Có hỗn hợp gồm Al2O3, SiO2, Fe2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp

  Câu 6:

  Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4

 • Thu Hang

  Bài1 Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước ta được dung dịch X và 56 ml khí Y( điều kiện tiêu chuẩn) xác định kim loại thuộc nhóm 2A và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Bài 2hỗn hợp x gồm 3 kim loại Al Fe Cu.
  Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan M gam hỗn hợp X vào 500ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 dung dịch Y và a gam chất rắn khan
  a viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a
  b cho từ từ NaOH 2M vào dung dịch Y vào Khuấy đều cho đến khi bắt đầu thấy kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M tiếp tục cho dung dịch NaOH 2M đến khi lượng kết tủa không thấy có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml tìm giá trị m v

 • Dương Minh Tuấn

  Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới
  (1) ..........CuO +....HCL+.....CuCL2 + .........H2O
  .............................................................................
  (2) .....CO2+....NaOH+......Na2CO3 +...........H20
  ....................................................................

 • Nguyễn Trà Long

  Hãy nêu định ngĩa phản ứng trao đổi trong dd. Điều kiện để pư trao đổi trong dd xảy ra.Viết pthh minh họa

 • Dương Quá

  Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi chữ cái là một chất khác nhau):
  A \(\underrightarrow{+Ca\left(OH\right)2+H2O}\) B \(\underrightarrow{+HCl+H2O}\) C \(\underrightarrow{to}\) D \(\underrightarrow{dpnc}\) A \(\underrightarrow{+FeO}\) D \(\underrightarrow{+HCl}\) E \(\underrightarrow{+Mg}\) A