Tính m MnO2 cần dùng để điều chế lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6g Fe?

bởi Lê Minh 23/04/2019

Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt

Câu trả lời (1)

 • HCl + Na2CO3 ------------> 2 NaCl + CO2 +H2O
  - Chia làm hai nhóm:
  Nhóm 1 gồm : H2O và NaCl
  Nhóm 2 gồm : HCl và Na2CO3
  - Đem cô cạn nhóm 1 : mẫu thử nào sau khi cô cạn có cặn trắng là NaCl , mẫu thử nào không có cặn là H2O
  - Đem cô cạn nhóm 2 : mẫu thử nào sau khi cô cạn có cặn trắng là Na2CO3 , mẫu thử nào không có cặn trắng là HCl

  bởi Nghiêm Minh Trí 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bánh Mì
  1.thu được Sắt nguyên chất và một lượng khí.Khí này được hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa?
  2.Tìm công thức của oxít Sắt biết khi hòa tan m (g) oxit này cần 150ml dung dịch HCl 3M. Khử toàn bộ m (g) oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g Fe
  3.Hòa tan 18,4g hỗn hợp hai kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl thu được dd A và Khí B. Chia đôi B:
  a) Phần B1 đem đót cháy thu được 4,5g nước. Hỏi cô cạn dd a thu được bao nhiêu gam muối khan?
  b) Phần B2 tác dụng hết với khí Clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200ml dd NaOh 20% ( D= 1,2g/ml). tìm % các chất trong dd sau phản ứng?
  c) Tìm hai kim loại nếu biết tỉ số mol hai muối khan là 1:1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol kim loại kia?

  Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình! Cảm ơn các bạn nhiều! ^.^
 • thu hằng

  xác định các chất ứng với các chữ cái A,B,C,D,E,... và viết Phương Trình Phản Ứng

  a, A-to-> B + CO2

  C + CO2->A+H2O

  D -to-> A+H2O+CO2

  B + H2O -> C

  A + H2O +CO2 -> D

  b, A + H2SO4 -> B+SO2+H2O

  B + NaOH -> C + Na2SO4

  C -to-> D + H2O

  D + H2 -to-> A + H2O

  A+E -> Cu(NO3)2 +Ag

 • Chai Chai

  Cho hai cốc A, B có cùng trọng lượng . Đặt A, B lên hai đĩa cân thì cân thăng bằng . Thêm vào cốc A 100g dd AgNO3 và vào cốc B 100g dd Na2CO3. Sau đó thêm vào mỗi cốc 200g dd HCl ( HCl lấy dư cho cả 2 cốc ) Tính nồng độ % theo khối lượng của dd AgNO3 và Na2CO3 biết rằng ta phải thêm bên đĩa cân có cốc B 2,2g thì cân mới trở lại thăng bằng và khối lượng dd bên cốc B (sau khi thêm HCl ) lớn hơn khối lượng dd bên cốc A( sau khi thêm HCl và lọc bỏ kết tủa ) là 12,15g

 • Tieu Dong

  Hoàn thành phương trình

  1, \(Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3\rightarrow Fe\left(SO_4\right)_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\)

  2, \(SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow FeSO_4\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\rightarrow FeO\rightarrow Fe\)

 • Dương Quá

  Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi chữ cái là một chất khác nhau):
  A \(\underrightarrow{+Ca\left(OH\right)2+H2O}\) B \(\underrightarrow{+HCl+H2O}\) C \(\underrightarrow{to}\) D \(\underrightarrow{dpnc}\) A \(\underrightarrow{+FeO}\) D \(\underrightarrow{+HCl}\) E \(\underrightarrow{+Mg}\) A

 • Nguyễn Thị An

  Cho 22,8g hỗn hợp CuO,FeO tác dụng vừa đủ với dung dịch \(H_2SO_4\) thu được 46,8g muối. Tính số mol \(H_2SO_4\) phản ứng

 • Truc Ly

  cho 0,5 mol hh 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dd HCl . Dẫn khí thoát ra vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

  A. 50g

  B. 45g

  C. 55g

  D. 60g

 • Nguyễn Anh Hưng

  Dẫn 5,6 l CO2vào bình chứa 20ml dung dịch Ca(OH)2 0,06M. Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào nồng độ bao nhiêu?

 • Tran Chau

  Vì sao để hoa được tươi lâu hơn, người ta thường thêm vào một vài tinh thể đồng (II) sunfat vào trong nước của bình cắm hoa

 • Mai Anh

  Hỗn hợp M gồm 0,04 mol Fe và 0,06 mol Mg. Nếu đem hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn trong dd HNO3 dư được 0,03 mol sản phẩm khử X duy nhất. Nếu hòa tan hỗn hợp đó trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư cũng thu được 0,03 mol sản phẩm khử duy nhất Y. X và Y lần lượt là những chất gì

  @Phương Mai