Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với H2SO4?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 22/04/2019

cho e hỏi câu này ạ

cho thanh sắt vào 500ml dd cuso4 0,8M ,khi phản ứng kết thúc,lấy thanh sắt ra khỏi dd ,rửa nhẹ ,làm kho

a,viet pthh

b,tính khối lượng sắt tan ra và khối lượng đồng tạo thành

c,khối lượng thanh sắt sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu g

Câu trả lời (1)

 • n cuso4=0,5*0,8=0,4 mol

  fe+cuso4->feso4+cu

  0,4--0,4-----0,4-----0,4

  m fe=0,4*56=22,4g m cu=0,4*64=25,6g

  m = m fe- m cu

  =22,4-25,6=-3,2 khối lượng fe sau pu giảm 3,2g

  bởi nguyen tuan anh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Anh

  tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp khí gồm : CO2, H2,O2

 • thu hằng

  Hòa tan 5,6g sắt vào 78,4g dd H2SO4 10%. Tính

  a/Khối lượng muối tạo thành và thể tích H2 thu đc ở đktc

  b/Để trung hòa hết lượng axit đem dùng trên cần bao nhiêu lit dd NAOH 2M

  (HELP ME,MÌNH CẦN GẤP)

 • Nguyễn Anh Hưng

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

  ĐỀ 01

  I/Trắc nghiệm (4đ ): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

  Câu 1 : Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là:

  A.NaHCO3, Na2CO3 B.Na2CO3, NaHCO3

  C.Na2CO3 D.Không đủ dữ liệu để xác định

  Câu 2:Cho giấy quì tím vào dung dịch đựng nước, sục khí CO2 vào . Đun nóng bình một thời gian. Màu của quì tím:

  A. Không đổi màu

  B. Chuyển sang màu đỏ.

  C.Chuyển sang màu đỏ, sau đó lại chuyển sang màu tím

  D.Chuyển sang màu xanh.

  Câu 3: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:

  A.Đun SiO2 với NaOH nóng chảy

  B.Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng

  C.Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3

  D.Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl

  Câu 4 : Khi cho HCl đặc dư tác dụng với cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 lớn nhất?

  A. KMnO4 B. MnO2 C. KClO3 D. KClO

  Câu 5: Vì sao người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi?

  A.Nước đá khô có khả năng hút ẩm

  B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa

  C. Nước đá khô có khả năng khử trùng

  D. Nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng

  Câu 6: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

  A. Na, Mg, Al, K B. K, Na, Mg, Al C. Al, K, Mg,Na. D. Mg, K, Al,Na

  Câu 7: Khi cho nước tác dụng với oxit axit không tạo thành axit, thì oxit đó có thể là :

  A. SiO2 B. CO2 C. SO2 D. NO2

  Câu 8: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của chất sát trùng. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do:

  A. Clo độc nên có tính sát trùng

  B. Clo có tính oxi hoá mạnh

  C. Clo tác dụng với nước tạo HClO chất này có tính oxi hoá mạnh

  D. Một nguyên nhân khác

  II/Tư luận ( 6đ )

  Câu 1 :(2đ) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

  C -> CO -> CO2 -> K2CO3 -> KHCO3

  Câu 2 :( 1đ ): Có 4 khí đựng trong 4 lọ riêng biệt là : Cl2, HCl, CO2 và O2. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

  Câu 3 :(3đ ) Nung 40g CuO với C dư. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A có khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M.

  a)Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Giá trị của a là bao nhiêu?

  c) Xác định thành phần % các muối thu được sau phản ứng

 • Lê Tường Vy

  Thêm từ từ từng giọt dd chứa 0,06 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,07 mol HCl .Tính thể tích khí

 • minh thuận

  Nêu phương pháp hóa học phân biệt Al và Zn.

 • Bảo Lộc

  Cho một hỗn hợp gồm 3 kloại Cu,Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 3.2g chất rắn không tan và tạo ra 2.24l khí (đktc). Lọc bỏ phần không tan, lấy phần dung dịch cho tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Rửa sạch và nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 6g chất rắn. Tính % khối lượng Mg. Giúp mk với, mk cần gấp!!!

 • Bi do

  Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phản ứng vào dòng phía trước:

  (1) ... CuO + ... HCl --> ... CuCl2 + ...H2O

  (2) ...CO2 + ... NaOH --> ... Na2CO2 + ... H2O

  (3) ... K2O + ... H2O --> ...KOH

  (4) ... Cu(OH)2 -- to--> ...CuO + H2O

  (5) ...SO2 + ... H2O --> ...H2SO3

  (6) ... Mg(OH)2 + ...H2SO4 --> MgSO4 + H2O

  (7) ...CuSO4 + ...NaOH --> ...Cu(OH)2 + ... Na2SO4

  (8) ... AgNO3 + HCl --> ...AgCl + ... HNO3

  (9) ... H2SO4 + ...ZnO --> ... ZnSO4 + ... H2O

 • Tran Chau

  Cho 23,5g kali oxit tác dụng với nước thu được 0,5 lít đe kiềm.

  a,viết phương trình hóa học?

  b,tính nồng độ mol của dd kiềm thu được?

  C,tính thể tích dd h2so4 20%,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dd bazơ nói trên

 • Duy Quang

  Cho hỗn hợp chứa 10,08 gam Mg và 7,2 gam MgO vào dung dịch chứa HCl (dùng dư) và NaNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 có tỉ khối so với oxi bằng 0,3875. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

  A. 68,18 gam

  B. 60,20 gam

  C. 64,58 gam

  D. 66,16 gam

 • Mai Hoa

  Hai lá kim loại X hóa trị 2 có khối lượng bằng nhau. một lá ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 một lá ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2. Sau 1 thời gian phản ứng khối lượng lá thứu nhất giảm đi 0,2%, khối lượng là thứ 2 tăng 28,4% so với ban đầu. Xác định X biết rằng trong cả hai trường hợp X bị hòa tan như nhau