AMBIENT

Tính % kim loại biết cho 7g Al, Fe, Cu tác dụng với H2SO4 thu được 1,5g chất rắn và 4,48 lít H2?

bởi May May 23/04/2019

7 g \(\left\{{}\begin{matrix}Al\\Fe\\Cu\end{matrix}\right.\) + H2SO4 dư tạo ra 1,5 g chất rắn và 4,48 lít H2 đktc

tìm % khối lượng kim loại

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(nH2=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Vì Cu không tác dụng được với H2SO4 loãng dư nên chất rắn thu được là Cu => mCu = 1,5 g

  => mFe + mAl = 7-1,5 = 5,5 (g)

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của Al và Fe

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)2Al+3H2SO4\rightarrow Al2\left(SO4\right)3+3H2\uparrow\)

  xmol....................................................3/2x

  \(\left(2\right)Fe+H2SO4\rightarrow FeSO4+H2\uparrow\)

  ymol.........................................ymol

  Ta có 2pt : \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=5,5\left(a\right)\\\dfrac{3}{2}x+y=0,2\left(b\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}\%mAl=\dfrac{0,1.27}{7}.100\%\approx38,57\%\\\%mFe=\dfrac{0,05.56}{7}.100\%=40\%\\\%mCu=100\%-38,57\%-40\%=21,43\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy.............

  bởi Người Dùng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>