AMBIENT

Tính mAl cần dùng tác dụng với H2SO4 10% để thu được 10,08 lít H2?

bởi can tu 23/04/2019

Hòa tan m gam Al vào dung dịch H2SO4 10% thì thu được 10.08 lít H2 và dd B.

a)Tìm m?

b) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch B biết H2SO4 10% dùng dư 15% so với lượng phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 (1)

  nH2=0,45(mol)

  Từ 1:

  nAl=\(\dfrac{2}{3}\)nH2=0,3(mol)

  mAl=0,3.27=8,1(g)

  b;

  Từ 1:

  nH2SO4 tham gia PƯ=nH2=0,45(mol)

  nH2SO4 ban đầu=0,45.115%=0,5175(mol)

  m ddH2SO4=\(\dfrac{0,5175.98}{10\%}=507,15\left(g\right)\)

  mdd sau PƯ=8,1+507,15-0,3.2=513,65(g)

  mH2SO4 dư=(0,5175-0,45).98=6,615(g)

  bạn tự tính tiếp

  bởi Nguyễn Diễm 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>