AMBIENT

Tính % kim loại biết cho 21,6g Zn, Fe, Cu tác dụng với H2SO4 thu được 3g chất rắn và 6,72 lít khí?

bởi Phan Thị Trinh 23/04/2019

Cho 21,6 g hh 3 kim loại Zn , Fe , Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư PƯ xong thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 L Khí (dktc) a) tính thành phần o/o khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp b) tính thành phần o/o khối lượng mổi muối trong hh muối thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Chất rắn không tan là Cu

  \(\Rightarrow\) %Cu = \(\dfrac{3.100}{21,6}\)\(\approx\) 13,9%

  \(\Rightarrow\) mhh Zn và Fe = 21,6 - 3 = 18,6

  nH2 = 0,3 mol

  Đặt nZn = x (mol); nFe = y (mol); ( x, y > 0 )

  Zn + H2SO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2 (1)

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2 (2)

  Từ (1)(2) ta có hệ pt

  \(\left\{{}\begin{matrix}65x+56y=18,6\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) %Zn = \(\dfrac{0,2.65.100}{21,6}\) \(\approx\) 60,2%

  \(\Rightarrow\) %Fe = \(\dfrac{0,1.56.100}{21,6}\) \(\approx\) 25,9%

  \(\Rightarrow\) mhh muối = ( 0,2.161 ) + ( 0,1.152 ) = 47,4 (g)

  \(\Rightarrow\) %ZnSO4 = \(\dfrac{0,2.161.100}{47,4}\) \(\approx\) 67,9%

  \(\Rightarrow\) %FeSO4 = \(\dfrac{0,1.152.100}{47,4}\) \(\approx\) 32,1%

  bởi Duyên Thu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>