ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính % KL mỗi chất trong hh ban đầu

1)Hòa tan hoàn toàn 10g hh Mg và MgO trog dd Hcl 7,3% vừa đủ.Sau pư thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc)

a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

b) tính mdd Hcl

c) tính C% ct trog dd sau pư

2)Cho 10g bột Cu và Fe vào dd Hcl 7,3% vừa đủ đến khi pư kết thúc thu đc 5,6 lít khí H2 (đktc)

a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

b) tính mdd Hcl

c) tính C% ct trog dd sau pư

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Mg+2HCl-->MgCl_2+H_2\)

  0,1..........0,2..................0,1...........0,1

  \(MgO+2HCl-->MgCl_2+H_2O\)

  \(m_{Mg}=24.0,1=2,4\left(g\right)\)

  \(m_{MgO}=10-2,4=7,6\left(g\right)\)

  \(\%Mg=\dfrac{2,4}{10}.100\%=24\%\)

  \(\%MgO=100\%-24\%=76\%\)

  b) \(n_{MgO}=\dfrac{7,6}{40}=0,19\left(mol\right)\)

  \(m_{ddHCl}=\dfrac{\left(0,2+0,19.2\right).36,5.100\%}{7,3\%}=290\left(g\right)\)

  c) \(C\%=\dfrac{\left(0,19+0,1\right).95}{10+290-0,1.2}.100\%\approx9,18\%\)

    bởi Phạmm Phươngg 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1