Tính % KL mỗi chất trong hh ban đầu

bởi Suong dem 25/04/2019

1)Hòa tan hoàn toàn 10g hh Mg và MgO trog dd Hcl 7,3% vừa đủ.Sau pư thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc)

a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

b) tính mdd Hcl

c) tính C% ct trog dd sau pư

2)Cho 10g bột Cu và Fe vào dd Hcl 7,3% vừa đủ đến khi pư kết thúc thu đc 5,6 lít khí H2 (đktc)

a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

b) tính mdd Hcl

c) tính C% ct trog dd sau pư

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Mg+2HCl-->MgCl_2+H_2\)

  0,1..........0,2..................0,1...........0,1

  \(MgO+2HCl-->MgCl_2+H_2O\)

  \(m_{Mg}=24.0,1=2,4\left(g\right)\)

  \(m_{MgO}=10-2,4=7,6\left(g\right)\)

  \(\%Mg=\dfrac{2,4}{10}.100\%=24\%\)

  \(\%MgO=100\%-24\%=76\%\)

  b) \(n_{MgO}=\dfrac{7,6}{40}=0,19\left(mol\right)\)

  \(m_{ddHCl}=\dfrac{\left(0,2+0,19.2\right).36,5.100\%}{7,3\%}=290\left(g\right)\)

  c) \(C\%=\dfrac{\left(0,19+0,1\right).95}{10+290-0,1.2}.100\%\approx9,18\%\)

  bởi Phạmm Phươngg 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan