AMBIENT

Tính V khí thu được khi cho 0,06 mol K2CO3 vào 0,07 mol HCl?

bởi Lê Tường Vy 23/04/2019

Thêm từ từ từng giọt dd chứa 0,06 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,07 mol HCl .Tính thể tích khí

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • K2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2KCl + H2O + CO2

  n(đề bài) : 0,06 mol 0,07 mol

  n(phản ứng): 0,035 mol 0,07 mol 0,035mol

  n(sau phản ứng) 0,025 mol 0 mol 0,035 mol

  \(\Rightarrow\) K2CO3

  Theo ptpu: \(n_{CO2}=\dfrac{1}{2}.n_{HCl}=0,035\left(mol\right)\)

  \(V_{CO2}=n.22,4=0,035.22,4=0,784\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Hằng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>